Η Περιφέρεια Ηπείρου στη διεθνής Εκθεση TourNatur

Η διεθνής Εκθεση TourNatur (www.tournatur.com) στο Düsseldorf της Γερμανίας είναι από τις σημαντικότερες Εκθέσεις Εναλλακτικού Τουρισμού της Ευρώπης.
Η Περιφέρεια Ηπείρου θα είναι εκεί με σημαντική και πολυπληθή αποστολή επιχειρηματιών και φορέων.